Ανάρχων Ανένταχτοι Έλλην - Έψιλον ΕΥΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ
Ανάρχων Ανένταχτοι  Έλλην
Έψιλον – ΕΥ


Οι ταγοί Βυζάν – Τινοί μιαροί παπαγάλοι μπουρδολογούν  περί Αριστίας, Σημαίας και ορθής δόξας (ορθοδοξίας) της Αντιελληνικής κ’ Γενοκτονικής Βυζάν – Τινής Αυτοκρατορίας, ξεχνώντας πως με το τρίπτυχο “Πατρίς – Θρησκεία - Οικογένεια”  έχων πάντα ως θρησκοληπτικό σύνθημα “ορθοδοξία  ή θάνατος”, έχουν σφάξει χιλιάδες Έλλην(ες) και Φιλλέλλην(ες).


Αριστία:  Βυζάν τινών χαρακτηριστική επιβράβευση εις τους καλούς πιστούς δούλους αστούς, επευφημώντας τους  Αρεστούς (‘Αριστους - Αριστούχους). Τινός επευφημία της Αριστίας δηλώνει και χαρακτηρίζει τον/τους Αρεστό (ούς) δηλαδή τους άξιους κ’ αποδεχτούς πιστούς δούλους.

Άριστος:  Ο εκ της Αριστίας Αρεστός Αστός (Δούλος).

Οι βυζάν – τινοί ταγοί αποδέχονται μόνο τους Αστούς (δούλους) που επευφημούνται (βραβεύονται) με την Αριστία τινός ως Αρεστοί (άριστοι) Αστοί δούλοι προς τους άρχων βυζάν τινούς πλουτοκράτορες των αυτών θρησκοληπτικών βυζάν τινών ορθών δόξων οίκων.

Βυζάν: Τα βυζανιάρικα νεογνά του Λέων. Χαρακτηριστική έκφραση εκ του Βάκχικου Σαββατικού επταφύλου.

Βακχός:  Σαββατικός, Μιαρός,…Όχι Έλλην(ας), Άπατρις.

Σαβαώθ:  Η ημέρα Σάββατο των Βακχών όπου τελούσαν θυσίες αίματος και σαρκικά όργια, ενδογαμία, κτηνοβασία κ.α. έχων ως σύμβολα την ημισέλινο, την πεντάλφα και τον Όφη “Δράκων”.
Οι βακχοί βυζάν-τινοί ταγοί ορθών δόξων Σφαγέων κ’ Γενοκτόνων βυζάν-τινών Αυτοκρατόρων, Αυτοαποκαλούνται το λύκνο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, μιλούν οι απόγονοι των βυζάν τινών Γενοκτόνων κ’ βασανιστών για δημοκρατία, δικαιοσύνη κ’ Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το άκρον άωτον της γελοιότητας είναι πως αυτοί οι θρησκόλαγνοι που λατρέυουν κ’ προσκυνούν Πτώματα Κόκκαλα, Κάστανα, Σαγιονάρες,  Εικονογραφήματα κ.α. μιλούν για επιστήμη, τεχνολογία, διάστημα και συνεργασίες με την ΝΑΣΑ.

Η μόνη επιστημονική εξήγηση είναι μία, οι βυζάν τινοί ορθο-δοξαστές θρησκόλαγνοι καταπίνουν τα Μπουμπλεγκάν σαν καραμέλες.

Έψιλον - ΕΥ
Άγγελος